Εξ αποστάσεως επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη κάθε Τετάρτη 13.30-14.30

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
02.04.2021

Η βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Τμήματα ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ-Κοινωνιολογίας) στο διάστημα αναστολής της λειτουργίας της παρέχει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας εξ αποστάσεως επικοινωνία - ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και πληροφόρηση σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.

ΣΥΝΔΕΣΗ:

Η σύνδεση γίνεται μέσω της πλατφόρμας WEBEX με τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/meet/etsola

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Ask a librarian μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης econpol.lib.uoa.gr για άμεση επικοινωνία και απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία της βιβλιοθήκης.