Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

28.09.2018
csm_images_2f92e7da29.jpg

Η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ).

Με το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας από τον Μάιο του 2018, επιδιώκεται η καταγραφή και αποτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών μας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έως τις 7 Οκτωβρίου 2018 στον ακόλουθο σύνδεσμο https://goo.gl/SXRg5A και να μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι.

Τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία θα προκύψουν κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας (www.lib.uoa.gr), καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook (@lib.uoa.official).

Για τη συμπλήρωσή του θα χρειαστείτε μόλις πέντε λεπτά.