Εργασίες αναβάθμισης του ολοκληρωμένου συστήματος Βιβλιοθήκης

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
11.10.2022

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και για το χρονικό διάστημα από 16.30 έως 21.00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης.

Σαν αποτέλεσμα, κατά το διάστημα αυτό, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος ο κατάλογος OPAC καθώς και οι λειτουργίες δανεισμού και επιστροφής υλικού.