Έρευνα - Ερωτηματολόγιο

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
28.11.2018

Διερεύνηση κάλυψης των γεωγραφικών πληροφοριακών αναγκών των εξειδικευμένων χρηστών της Ομάδας Γεωγραφικών Βιβλιοθηκών

 

https://t2m.io/G6uEPn3d

 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι :

α) Να διαπιστωθεί κατά πόσο οι βιβλιοθήκες της Ομάδας Γεωγραφικών Βιβλιοθηκών εξυπηρετούν τις γεωγραφικές πληροφοριακές ανάγκες των εξειδικευμένων χρηστών της γεωγραφικής πληροφορίας με τις παρούσες σχετικές πληροφοριακές πηγές που διαθέτουν, και

β) Να καταγράψει τις προτάσεις των χρηστών αυτών αναφορικά με την κάλυψη των γεωγραφικών πληροφοριακών τους αναγκών.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στα μέλη των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στην Ομάδα Γεωγραφικών Βιβλιοθηκών και προέρχονται από τμήματα που η γεωγραφική/γεωχωρική πληροφορία είναι απαραίτητη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών/ερευνητικών τους αναγκών (π.χ. τμήμα Αγρονόμων-Τοπογράφων, τμήμα Γεωγραφίας, κ.λπ).