Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων "Ευδόξου" (Ενημέρωση 13.04.2020)

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
10.05.2020

Γραπτή ενημέρωση από Γραφείο Αρωγής χρηστών Ευδόξου, 13.04.2020


«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του ιού COVID-19 η επιστροφή των συγγραμμάτων που παραλήφθηκαν παράτυπα από τους φοιτητές θα είναι εφικτή σε οποιαδήποτε από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες του Ιδρύματός σας μετά την επαναφορά της εκπαιδευτικής λειτουργίας (όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 783/10-03-2020) κι αφού επιβεβαιώσουν ότι το Ίδρυμά σας λειτουργεί κανονικά.

Δεδομένου ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή 26/04/2020, ενώ δηλαδή τα έκτακτα μέτρα είναι σε ισχύ, οι φοιτητές μπορούν κατ΄ εξαίρεση να υποβάλουν δηλώσεις συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2019-2020 ακόμα και εάν δεν έχουν επιστρέψει τα προαναφερθέντα συγγράμματα.

Τέλος, τονίζεται ότι μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων θα πρέπει να φροντίσουν για την επιστροφή των συγγραμμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

Στη διάθεσή σας,
Γραφείο Αρωγής Χρηστών Εύδοξος»

Βάσει της ανωτέρω ενημέρωσης, η δήλωση συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 μπορεί να γίνει χωρίς να προηγηθεί η επιστροφή των συγγραμμάτων που παράτυπα έχει λάβει κάθε φοιτητής/φοιτήτρια. Τα συγγράμματα αυτά παραμένουν χρεωμένα, και κάθε φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να μεριμνήσει για την επιστροφή τους το συντομότερο μετά την επαναλειτουργία για το κοινό της Βιβλιοθήκης.

Συνεπώς η διαδικασία που μέχρι πριν προτείναμε στους φοιτητές μας να ακολουθούν παύει να ισχύει.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση σας.

Με εκτίμηση,

Βαλσαμής Βαλσαμάκης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ


Οι Υπεύθυνες του Γραφείου Διδακτικών Συγγραμμάτων "Εύδοξος"
Άννα Σπυριδάκη
Δήμητρα Μάρκου

 


Επικοινωνία για θέματα Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης: dibib(at)lib.uoa.gr

Επικοινωνία για θέματα «Ευδόξου»: eudoxus.ekpa(at)lib.uoa.gr