Επαναλειτουργία των υπηρεσιών Heal-link

27.04.2019
45430428_1795676480559199_7404794424581947392_n.jpg

Οι υπηρεσίες των ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ έχουν επανέλθει. Ζητάμε την κατανόησή σας μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας όπου ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές μή προγραμματισμένες διακοπές.

Η ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα, 25/4/2019 ώρα 9.13 μμ