Επαναλειτουργία των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ από τη Δευτέρα 1.6.2020

31.08.2020

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την απόφαση της Συγκλήτου στη Συνεδρία της 27ης-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΙ9246Ζ2Ν-14Δ), οι Βιβλιοθήκες επαναλειτουργούν από την 1η Ιουνίου 2020 με όλους τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Για τους περιορισμούς ελήφθη υπόψη η πρόταση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (www.heal-link.gr) για το πρωτόκολλο εξυπηρέτησης κοινού Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, την οποία μπορείτε να βρείτε σε προηγούμενη ανακοίνωση.