Ενημέρωση προς τα μέλη του Πανεπιστημίου μας εκ μέρους του ΣΕΑΒ

28.08.2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επίκειται η υπογραφή της συμφωνίας μετασχηματισμού (transformative agreement) με τον εκδότη Springer Nature, στο πλαίσιο της οποίας ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) εξασφάλισε την ολική απαλλαγή από τα έξοδα δημοσίευσης (Article Processing Charges-APCs) σε 2010 τίτλους υβριδικών περιοδικών για τους Έλληνες ερευνητές που ανήκουν σε Ιδρύματα-Μέλη του ΣΕΑΒ.

Η συμφωνία αφορά 203 δημοσιεύσεις για το 2022, 415 για το 2023 και 500 για το 2024.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης θα γίνει την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.


Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες https://www.springernature.com/fr/open-research/institutional-agreements/oaforgreece


και https://www.springernature.com/fr/librarians/open-research-for-librarians/sn-oa-agreements/greece.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support(at)heal-link.gr και scholarly(at)heal-link.gr.