ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ από 25.5.2021

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
31.05.2021

Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ,

μετά την ανακοίνωση της ΚΥΑ (για διάστημα από 24.5.21 έως και 31.5.21) η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης προχωρά σε ορισμένες διευκρινίσεις για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών των Σχολών:

Όλες οι βιβλιοθήκες συνεχίζουν να παρέχουν όλες τις υπηρεσίες τους εξ αποστάσεως, όπως αυτό έχει γίνει εφικτό καθ’ όλη την περίοδο της πανδημίας (αναζήτηση στο web opac, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό, κατάθεση εργασιών στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» «Εύδοξος», δανεισμός, διαδανεισμός, αγορά νέου υλικού, αποδοχή δωρεών, δημοσιεύσεις σε καθεστώς Ανοιχτής Πρόσβασης, κλπ).


Σχετικά με το δανεισμό υλικού, συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε όλους τους χρήστες με την διαδικασία της προγραμματισμένης δια ζώσης συνάντησης παραλαβής του υλικού (λαμβάνοντας υπόψη και το διαθέσιμο προσωπικό της κάθε βιβλιοθήκης)  και επεκτείνουμε τη διαδικασία και σε ημερήσιο δανεισμό αφού πρώτα προηγηθεί η απαραίτητη επικοινωνία με την βιβλιοθήκη για να γίνει προγραμματισμός των επαφών και να αποφύγουμε το συνωστισμό.


Όλοι οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία επικοινωνίας και πληροφόρησης ώστε να διευκολυνθούν στην εξυπηρέτηση τους. (ιστοσελίδα για πληροφορίες, τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, live chat).


Παραμένουν κλειστά για το κοινό τα αναγνωστήρια εντός των βιβλιοθηκών, οι χώροι χρήσης Η/Υ και τα βιβλιοστάσια.


Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να ακούσουμε προτάσεις, παρατηρήσεις και σκέψεις ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε ακόμη πιο αποδοτικοί και χρήσιμοι  στην προσπάθεια σας για μελέτη και έρευνα.

Πληροφοριακά σας υπενθυμίζω τις δύο ιστοσελίδες που αρχικά θα πρέπει να επισκέπτεστε για τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεστε στην μελέτη και έρευνα:

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

ΣΕΑΒ / HEAL- Link

 

Με τιμή,

Βαλσαμής Βαλσαμάκης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ (κατ' αναπλήρωση)