Ενημέρωση για την Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ)

08.09.2022

Εκ μέρους της Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), Καθηγήτριας Θεοδώρας Ιωαννίδου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ίδρυση της Εθνικής Πρωτοβουλίας για  την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ) και το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε 13 κορυφαίους ελληνικούς φορείς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΕΑΒ.

Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.