Ενεργοποίηση συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά για το 2019

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
24.04.2019

Σας ενημερώνουμε, ότι έχει ξεκινήσει, σταδιακά, η ενεργοποίηση πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά για το έτος 2019.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της ΒΚΠ:

Ηλεκτρονικά περιοδικά