Ενεργοποίηση πρόσβασης στις βάσεις DynaMed και Medline

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
26.06.2020

Σας ενημερώνουμε, ότι έχει ενεργοποιηθεί πρόσβαση στις βάσεις DynaMed και Medline.

Η πρόσβασης μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της πολυετούς συνεργασίας και ενεργού συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της, καθώς και στο πλαίσιο έμπρακτης βοήθειας στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Περισσότερες πληροφορίες  για τις 2 βάσεις μπορείτε να βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης:
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html