Ενεργοποίηση πρόσβασης στη βάση Publicly Available Content (PAC) του οίκου ProQuest

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
24.10.2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στη βάση Publicly Available Content (PAC) του οίκου ProQuest, η οποία αποτελεί μία νέα πηγή πολυεπιστημονικού, ειδικά επιμελημένου ακαδημαϊκού περιεχομένου ελεύθερης πρόσβασης.  Η βάση προσφέρεται δωρεάν σε υφιστάμενους συνδρομητές σε βάσεις του οίκου ProQuest.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης: 
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html#c3322