Ενεργοποίηση δοκιμαστικής πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης Statista

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
14.01.2022
Sta_Logo_blue_72dpi.png

Σας ενημερώνουμε, ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης Statista, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022.
Η Statista είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών δεδομένων και δεδομένων αγοράς (statistics and market data) με πρόσβαση σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια στατιστικά στοιχεία, προβλέψεις, φακέλους, εκθέσεις και infographics σε 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές. Η πλατφόρμα συνδυάζει οικονομικά δεδομένα, δημοσκοπήσεις και δημογραφικές τάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης: 
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/dokimastikes-syndromes-ekpa.html#c5180