Ενεργοποίηση δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση ProQuest Global Newsstream

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας
27.10.2022

Σας ενημερώνουμε, ότι ενεργοποιήθηκε δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση ProQuest Global Newsstream  μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ:

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/dokimastikes-syndromes-ekpa.html#c5434