Ενδεχόμενη προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
25.01.2019

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων ηλεκτρολογικών εργασιών στο ΑΠΘ, το Σάββατο 26/01/2019, ενδεχομένως να υπάρξει προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link.