Εκδήλωση για τις συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας
28.02.2023

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link), διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι βασικοί όροι των Συμφωνιών όπως έχουν διαμορφωθεί για τη τριετία 2022-24, και ο τρόπος αξιοποίησης τους.

Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα δυναμικό κίνημα που επηρεάζει με θετικό τρόπο την επιστημονική έρευνα και την προβολή της. Θεωρείται πλέον ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους κύριους χρηματοδότες και από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Η ελληνική ερευνητική κοινότητα έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, με πιο πρόσφατη εξέλιξη τη σύσταση αρμόδιας Επιτροπής από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, αλλά και τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Επιστήμη.

Η εκδήλωση απευθύνεται στην ερευνητική κοινότητα του ΕΚΠΑ και θα λάβει χώρα τις παρακάτω ημερομηνίες ώστε να παρακολουθήσετε την ημέρα που σας εξυπηρετεί:

Τρίτη, 7 Μαρτίου (12-13μμ) :μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα διαρκέσει μία ώρα. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή στον σύνδεσμο https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJUofuGqrDwrGNclcKLogZewtG3Tev7Igcjk

Πέμπτη, 9 Μαρτίου (12-13μμ) :μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα διαρκέσει μία ώρα. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή στον σύνδεσμο https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJMode2hrD0vH9Jqy81y6Y4dbegSieTOhF8a

Τρίτη, 14 Μαρτίου (12-13μμ) :μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα διαρκέσει μία ώρα. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή στον σύνδεσμο https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJcvduusqj8vHtcIQv7mBt69whPEGKWSTIxB