Δωρεάν Δοκιμαστική Πρόσβαση στις βάσεις Visible Body & Aclands Human Anatomy

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
19.04.2017

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας  εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στις βάσεις Visible Body and Aclands Human Anatomy μέχρι τις 31/5/2017

μέσω του URL:

http://access.ovid.com/trial/nkua/