Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στις βάσεις Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
29.11.2019

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι από τις 2 Δεκεμβρίου ο Elsevier θα δώσει δωρεάν πρόσβαση για 6 μήνες σε 8 Ελληνικά Πανεπιστήμια (μεταξύ αυτών το ΕΚΠΑ) στις βάσεις Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry για να αξιολογήσει τη χρήση τους από τους Έλληνες ερευνητές.

Η πρόσβαση στις δύο αυτές βάσεις θα δίνεται από τη διεύθυνση: https://www.reaxys.com

Η ενεργοποίηση της περιόδου αξιολόγησης είναι προγραμματισμένη εντός της 2ας Δεκεμβρίου 2019, ενώ κατά τη διάρκειά της, και συγκεκριμένα στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2019, ο Elsevier θα προσφέρει online σεμινάρια μέσω διαδικτύου (webinar) στα Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry για να συστήσει στους χρήστες και τις δύο βάσεις δεδομένων. Τα προαναφερθέντα σεμινάρια μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιοδήποτε άτομο από το ίδρυμά μας.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, θα παρουσιαστεί μια επισκόπηση της Reaxys και της Reaxys Medicinal Chemistry (RMC) σχετικά με τον τρόπο απόκτησης δεδομένων από τη βιβλιογραφία, τις ιδιότητες των ενώσεων, τα δεδομένα βιοδραστικότητας και χημικής αντιδραστικότητας (ταχύτερη από οποιαδήποτε άλλη ερευνητική λύση).

Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να ανακαλύψετε τις λειτουργίες και τα περιεχόμενα που διαφοροποιούν το Reaxys και το Reaxys Medicinal Chemistry από άλλα εργαλεία επιστημονικής έρευνας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι:
• Επισκόπηση χαρακτηριστικών + ενσωμάτωση Scopus και Reaxys.
• Πρόσβαση σε εξαγόμενες ιδιότητες, φασματικά και πειραματικά δεδομένα.
• Σχεδιάγραμμα σύνθεσης.
• Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας ερωτημάτων - Reaxys.
• Βιοδραστικότητα και συνοπτικά δεδομένα μέσω του RMC heatmap για την εξαγωγή δεδομένων.

Όλοι μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στο webinar μέσω αυτών των συνδέσμων:

4 Δεκεμβρίου (12.30 – 13.30 Τοπική ώρα Ελλάδος):                         https://elsevier.zoom.us/j/320923992

5 Δεκεμβρίου (12.30 – 13.30 Τοπική ώρα Ελλάδος):                         https://elsevier.zoom.us/j/594534040