Δοκιμαστική πρόσβαση στη ψηφιακή συλλογή «Nineteenth Century Literary Society»

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
06.06.2022

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος ΙΦΕ, της Σχολής Θετικών Επιστημών, εξασφάλισε δοκιμαστική πρόσβαση για την ψηφιακή συλλογή «Nineteenth Century Literary Society: The John Murray Publishing Archive».

Η πηγή αυτή είναι διαθέσιμη στην παρακάτω διεύθυνση για 4 εβδομάδες (έως 29/6/2022):
https://www.nineteenthcenturyliterarysociety.amdigital.co.uk


Για πρόσβαση στη δοκιμαστική λειτουργία εκτός της πανεπιστημιούπολης, μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης:

https://help.oclc.org/Library_Management/EZproxy/Database_stanzas/Adam_Matthew_Digital