Διαθέσιμες συλλογές στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" του ΕΚΠΑ

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
29.03.2018

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος" είναι διαθέσιμες και οι παρακάτω δύο συλλογές:

  • Πρακτικά Συνεδρίων: Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένα Συνέδρια, Ημερίδες κλπ. που οργανώθηκαν από Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Επιστημονικές Ενώσεις του ΕΚΠΑ και είχαν, κατά προτεραιότητα, επίσημη γλώσσα την  Ελληνική.
  • Τιμητικές/Αφιερωματικές Εκδόσεις: Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένες Τιμητικές εκδόσεις και αφιερώματα που αφορούν αφυπηρετούντες καθηγητές του ΕΚΠΑ, τόσο στην ελληνική γλώσσα (κατά προτεραιότητα) όσο και ξενόγλωσσες.          

Να σημειωθεί ότι, το υλικό των δύο αυτών συλλογών είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.