Διακοπή πρόσβασης στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
03.10.2019

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του HEAL-Link, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG) αναμένεται να διακοπεί στο προσεχές διάστημα λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας ανανέωσης της σύμβασης. Η καθυστέρηση οφείλεται στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης.