Αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας διαδανεισμού βιβλίων την περίοδο 7.8.2023 - 18.8.23

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
20.08.2023

Σας ενημερώνουμε ότι, για το διάστημα από 7.8.23 έως 18.8.23, η Κεντρική Υπηρεσία Διαδανεισμού δεν θα πραγματοποιεί αιτήματα διαδανεισμού, λόγω των αδειών του προσωπικού και της αναστολής λειτουργίας των βιβλιοθηκών για μερικές ημέρες, τόσο στο Πανεπιστήμιό μας όσο και στα Ιδρύματα με τα οποία
συνεργαζόμαστε.