Ανανέωση δανεισμένου υλικού μέσα από τον Κατάλογο Opac

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
24.05.2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της Βιβλιοθήκης να κάνουν ανανέωση του δανεισμένου υλικού, μέσω του προσωπικού λογαριασμού που διαθέτουν. Για να μπείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό, πηγαίνετε στον Κατάλογο OPAC (https://opac.seab.gr/search~S6*gre) και επιλέγετε "Είσοδος στο Λογαριασμό μου".  Η ανανέωση του δανεισμού γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Δανεισμού της ΒΚΠ.