Ανακοίνωση για υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας στις Βιβλιοθήκες

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
31.08.2020

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ Β΄3131/28.07.2020), η νέα απόφαση εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επίσης δημοσιεύθηκε και σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου εσωτερικών με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268 και θέμα:  Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο οι εργαζόμενοι (πρωτίστως οι εργαζόμενοι στα γραφεία εξυπηρέτησης) όσο και οι επισκέπτες – χρήστες της βιβλιοθήκης είναι υποχρεωμένοι να φορούν προστατευτική μάσκα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην βιβλιοθήκη.

Παρακαλώ για την άμεση εφαρμογή της σχετικής απόφασης.


Επισυνάπτονται:
1. ΦΕΚ Β΄3131/28.07.2020
2. Εγκύκλιος με θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού


Με εκτίμηση,

Βαλσαμής Βαλσαμάκης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ (κατ' αναπλήρωση)