Ανακοίνωση για το λογισμικό Mendeley

15.12.2017

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι οι δωρεάν προνομιακές άδειες χρήσης της εφαρμογής  Mendeley λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου μας απέκτησε  δωρεάν 500 προνομιακές άδειες χρήσης του λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Mendeley για το 2017, αρκετές από τις οποίες δεν έχουν  χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η προνομιακή άδεια συνίσταται σε μεγαλύτερο μέγεθος προσωπικής βιβλιοθήκης κάθε χρήστη, από 2 GB σε 5 GB, μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης ομάδων, από 100 MB σε 20 GB, μεγαλύτερο μέγεθος ιδιωτικών ομάδων, από 3 σε 25 μέλη και απεριόριστο αριθμό ιδιωτικών ομάδων.

Όσοι από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας χρησιμοποιούν ήδη την εφαρμογή και επιθυμούν τα προνόμια της αναβαθμισμένης άδειας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύνδεσμο https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/welcome/?organisation=23931&promo=NKUA , εφόσον διαθέτουν λογαριασμό Mendeley με πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση (δηλαδή να λήγει σε .uoa.gr). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  Όσοι έχουν ήδη λογαριασμό Mendeley αλλά δεν χρησιμοποιούν πανεπιστημιακή διεύθυνση, τότε πρέπει πρώτα να συνδεθούν στο λογαριασμό τους στο Mendeley και να αλλάξουν τη διεύθυνση σε αυτήν  του ιδρύματος. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν για πρώτη φορά πρόσβαση, πρέπει πρώτα να αποκτήσουν πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση και να κατεβάσουν την εφαρμογή εδώ.

Όσοι χρήστες επωφεληθούν από τα προνόμια της αναβαθμισμένης άδειας θα τα διατηρήσουν στο μέλλον, εφόσον εξακολουθούν να διαθέτουν ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση του πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της Βιβλιοθήκης.

Για σεμινάρια εκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης στο λογισμικό, απευθυνθείτε στις βιβλιοθηκονόμους κυρίες Ρ. Καρυπίδου (ukaripd@uoa.gr) και Α. Φραντζή (afrantzi@uoa.gr).