ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
14.10.2020

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο : «Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ. Ένα σημαντικό εγχείρημα τεκμηρίωσης για τη Δημόσια Διοίκηση & τους πολίτες – Εργαλείο διαμόρφωσης σύγχρονων πολιτικών για το επιτελικό κράτος»

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην σελίδα του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr