Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Θεοτόκης Νικηφόρος

Τόπος γέννησης Κέρκυρα, Επτάνησα

Χρονολογία γέννησης 1731

Τόπος θανάτου Μόσχα, Ρωσία

Χρονολογία θανάτου 1800

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα
 1. 6) Συμεών Σηθ, Ιατροσόφιον. 7) Νικηφόρου Θεοτόκη, Γεωμετρία.  (συγγραφέας)
 2. Επιστολαί Νικηφόρου Θεοτόκη και προς Θεοτόκην  (συγγραφέας)
 3. Νικηφόρου Θεοτόκη, Γεωγραφίας Στοιχεία (εις βιβλία δύο)  (συγγραφέας)
 4. Νικηφόρου Θεοτόκη, Γεωμετρία  (συγγραφέας)
 5. Νικηφόρου Θεοτόκη, Περί μέτρων και σταθμών.  (συγγραφέας)
 6. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία γεωμετρίας  (συγγραφέας)
 7. Στοιχεία Γεωγραφίας  (συγγραφέας)
 8. Στοιχεία γεωμετρίας τα ευκλείδια, εξ μεν βιβλία των επιπέδων από του πρώτου μέχρι του έκτου, δύο δε των στερεών, ενδέκατον και δωδέκατον. Ένα δε αριθμητική, θεωρήματα Αρχιμήδους, τριγωνομετρία και κωνικαί τομαί υπό Νικηφόρου του Θεοτόκη.  (συγγραφέας)
 9. Στοιχεία Φυσικής, τόμος Α´  (συγγραφέας)
 10. Στοιχεία Φυσικής, τόμος Β´  (συγγραφέας)
 11. Στοιχείων Mαθηματικών εκ Παλαιών και Νεωτέρων Συνερανισθέντων, τόμος Α´  (συγγραφέας)
 12. Στοιχείων Mαθηματικών εκ Παλαιών και Νεωτέρων Συνερανισθέντων, τόμος Β´  (συγγραφέας)
 13. Στοιχείων Mαθηματικών εκ Παλαιών και Νεωτέρων Συνερανισθέντων, τόμος Γ´  (συγγραφέας)

Περιηγήσεις
(άγνωστη - άγνωστη) - διδάσκαλος στη σχολή Κοινό φροντιστήριο Κέρκυρας
(άγνωστη - άγνωστη) - μαθητής στη σχολή Κοινό φροντιστήριο Κέρκυρας
(1731 - 1749)   Κέρκυρα, Επτάνησα :   Γέννηση. Εγκύκλιες σπουδές με τον Ιερεμία Καβαδία
(1749 - 1754)   Πάντοβα, Ιταλία :   Σπουδές
(1749 - 1754)   Μπολώνια, Ιταλία :   Σπουδές
(1754 - 1764)   Κέρκυρα, Επτάνησα :   Δάσκαλος. Το 1758 ιδρύει μαζί με τον, Ιερεμία Καβαδία, το "Κοινόν Φροντιστήριον"
(1761 - 1765)   Κωνσταντινούπολη, άγνωστη :   Επαφές με τους πατριαρχικούς κύκλους και με το Γρηγόριο Γκίκα
(1762 - 1765)   Ιάσιο, Μολδαβία :   Δάσκαλος. Σχολάρχης της Ακαδημίας
(1763 - 1765) - διδάσκαλος στη σχολή Σχολή (Ακαδημία) Ιασίου
(1765 - 1773)   Λειψία, Γερμανία :   Εκδοτική δραστηριότητα. Διαπραγματεύεται τη θέση του ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας
(1766 - άγνωστη) - σχολάρχης στη σχολή Σχολή (Ακαδημία) Ιασίου
(1773 - 1774)   Βιέννη, Αυστρία :   άγνωστος
(1774 - 1775)   Ιάσιο, Μολδαβία :   Δάσκαλος. Σχολάρχης της Ακαδημίας
(1775 - 1776)   Βιέννη, Αυστρία :   Δάσκαλος. Ιδιαίτερα μαθήματα
(1776 - 1792)   Πολτάβα, Ρωσία :   Το διάστημα 1779-1792 αρχιεπίσκοπος Σλαβωνίου και Χερσώνος, στη θέση του Βούλγαρη. Πολιτική δραστηριότητα
(1792 - 1800)   Μόσχα, Ρωσία :   Μοναχός στη μονή του Αγίου Δανιήλ