Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Ρήγας Βελεστινλής

Τόπος γέννησης Βελεστίνο, Θεσσαλία

Χρονολογία γέννησης 1757

Τόπος θανάτου Βελιγράδι, Σερβία

Χρονολογία θανάτου 1798

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα

Περιηγήσεις
(1757 - 1774)   Βελεστίνο, Θεσσαλία :   Γέννηση. Εγκύκλιες σπουδές
(1773 - 1786)   Κωνσταντινούπολη, άγνωστη :   Εμπόριο. Γραμματέας του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Σπουδές
(1786 - 1790)   Βουκουρέστι, Βλαχία :   Γραμματέας του άρχοντα Μπραγκοβάνου και του ηγεμόνα Μαυρογένη. Συναντά το Δημήτριο Καταρτζή. Πολιτική δραστηριότητα
(1790 - 1791)   Βιέννη, Αυστρία :   Πολιτική δραστηριότητα (συνοδεύει το Μεγάλο Σερδάρη Χριστόδουλο Κιρλιάνο ως γραμματέας). Σπουδές (πιθανόν μελέτη σε βιβλιοθήκες). Εκδοτική δραστηριότητα (εκδίδει τη φυσική του και ένα λογοτεχνικό έργο)
(1791 - 1796)   Βουκουρέστι, Βλαχία :   Εμπόριο. Πολιτική δραστηριότητα
(1796 - 1797)   Βιέννη, Αυστρία :   Πολιτική και εκδοτική δραστηριότητα
(1797 - 1798)   Τεργέστη, Αυστρία :   Πολιτική δραστηριότητα. Συλλαμβάνεται