Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Κούμας Kωνσταντίνος

Τόπος γέννησης άγνωστη

Χρονολογία γέννησης 1777

Τόπος θανάτου άγνωστη

Χρονολογία θανάτου 1836

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα
 1. Σειράς Στοιχειώδους των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών, τόμος I  (συγγραφέας)
 2. Σειράς Στοιχειώδους των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών, τόμος II  (συγγραφέας)
 3. Σειράς Στοιχειώδους των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών, τόμος III  (συγγραφέας)
 4. Σειράς Στοιχειώδους των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών, τόμος IV  (συγγραφέας)
 5. Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών, τόμος V  (συγγραφέας)
 6. Σειράς Στοιχειώδους των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών, τόμος VI  (συγγραφέας)
 7. Σειράς Στοιχειώδους των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών, τόμος VII  (συγγραφέας)
 8. Σειράς Στοιχειώδους των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών, τόμος VIII  (συγγραφέας)
 9. Σύνοψις επιστημών διά τους πρωτοπείρους  (συγγραφέας)
 10. Σύνοψις της Ιστορίας της Φιλοσοφίας  (συγγραφέας)
 11. Σύνοψις της παλαιάς Γεωγραφίας  (συγγραφέας)
 12. Σύνοψις Φυσικής  (συγγραφέας)
 13. Σύνταγμα φιλοσοφίας, τόμος I  (συγγραφέας)
 14. Σύνταγμα Φιλοσοφίας, τόμος II  (συγγραφέας)
 15. Σύνταγμα Φιλοσοφίας, τόμος III  (συγγραφέας)
 16. Σύνταγμα Φιλοσοφίας, τόμος IV  (συγγραφέας)
 17. Των Κωνικών Τομών Αναλυτική Πραγματεία  (συγγραφέας)
 18. Χημείας επιτομή, τόμος Ι  (συγγραφέας)
 19. Χημείας επιτομή, τόμος ΙΙ  (συγγραφέας)

  Περιηγήσεις
Δεν υπάρχουν περιηγήσεις.