Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Παμπλέκης Χριστόδουλος Ακαρνάν

Τόπος γέννησης Ξηρόμερο, Στερεά

Χρονολογία γέννησης 1733

Τόπος θανάτου Λειψία, Γερμανία

Χρονολογία θανάτου 1793

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα

Περιηγήσεις
(1733 - 1733)   Ξηρόμερο, Στερεά :   Γέννηση
(1753 - 1759)   Άθως, άγνωστη :   Σπουδές στην Αθωνιάδα με το Βούλγαρη
(1755 - 1793)   Βιέννη, Αυστρία :   Δάσκαλος
(1755 - 1793)   Λειψία, Γερμανία :   Δάσκαλος