Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Δάρβαρις Δημήτριος

Τόπος γέννησης Κλεισούρα, Μακεδονία

Χρονολογία γέννησης 1757

Τόπος θανάτου Βιέννη, Αυστρία

Χρονολογία θανάτου 1833

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα

Περιηγήσεις
(1757 - 1769)   Κλεισούρα, Μακεδονία :   Γέννηση. Εγκύκλιες σπουδές
(1769 - 1774)   Σεμλίνο, Ουγγαρία :   Σπουδές (εκμάθηση ελληνικών και σλαβικών)
(1774 - 1770)   Neusatz, Ουγγαρία :   Σπουδές
(1775 - 1777)   Σεμλίνο, Ουγγαρία :   Σπουδές
(1777 - 1780)   Βουκουρέστι, Βλαχία :   Σπουδές στην ηγεμονική ακαδημία
(1780 - 1780)   Βιέννη, Αυστρία :   Συνάντηση με το Θωμά Μανδακάση
(1780 - 1785)   Άλλη, Γερμανία :   Σπουδές φιλοσοφίας
(1784 - 1785)   Λειψία, Γερμανία :   Σπουδές
(1785 - 1794)   Σεμλίνο, Ουγγαρία :   Δάσκαλος
(1785 - 1795) - διδάσκαλος στη σχολή Ελληνομουσείο Σεμλίνου