Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Σουγδουρής Γεώργιος

Τόπος γέννησης Ιωάννινα, Ήπειρος

Χρονολογία γέννησης μέσα 17ου αιώνα

Τόπος θανάτου Ιωάννινα, Ήπειρος

Χρονολογία θανάτου 1725

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα
 1. 1) Γεωργίου Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων, Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις, ήτοι εισαγωγή  (συγγραφέας)
 2. 1) Γεωργίου Σουγδουρή, Είς άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή [1760]. 2) Του αυτού, Εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις. 3) Υπόμνημα εις τα των Περί φυσικής ακροάσεως.  (συγγραφέας)
 3. 1) Νικηφόρου του Βλεμμίδου, Επιτομή της Λογικής. 2) Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή Γεωργίου Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων.  (συγγραφέας)
 4. 1. Γεωργίου Σουγδουρή, Είς άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις (χρόνος συγγραφής 1702). [Ομοίου περιεχομένου με το χ/φον 45.] 2. Στοιχεία αριθμητικής, Κεφάλ. α´. Περί αρχών της αριθμητικής.  (συγγραφέας)
 5. 1. Γεωργίου Σουγδουρή, Εισαγωγή της Αριστοτέλους λογικής. 2. Αδήλου, Κοινώς περί των καθόλου. 3. Αδήλου, Περί φυσικής ακροάσεως.  (συγγραφέας)
 6. 1. Γεωργίου Σουγδουρή, Προδιοίκησις εις άπασαν του Αριστοτέλους λογικήν μέθοδον.  (συγγραφέας)
 7. 1. Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή. 2. Νικομάχου Γερασηνού αριθμητικής εισαγωγής των εις δύο το πρώτον. 3. Ευκλείδους στοιχείων πρώτον.  (συγγραφέας)
 8. 2. Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτουν εισαγωγή συντεθείσα παρά Γεωργίου Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων.  (συγγραφέας)
 9. 3) [Γεωργίου του Σουγδουρή] Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή  (συγγραφέας)
 10. 3) Νικηφόρου Βλεμμύδου Λογική αψνα (1751). 5) Γεωργίου Σουγδουρή, Εις άπασαν την λογικήν μέθοδον του Αριστοτέλους. Προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή.  (συγγραφέας)
 11. 3. Εις άπασαν την λογικήν μέθοδον του Αριστοτέλους προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή συντεθείσα παρά Γεωργίου ιερέως του Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων  (συγγραφέας)
 12. 5) Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή, συντεθείσα παρά Γεωργίου ιερέως του Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων  (συγγραφέας)
 13. α) Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή συντεθείσα παρά γεωργίου ιερέος του σουγδουρή, του εξ ιωαννίνων. Τι εστί λογική: και περί των τριών του νοός ενεργειών. β) Τω οσιωτάτω και θεοτιμήτω Κοσμά επισκόπω μαϊουμα ιω μοναχός και τοις λοιποίς οσιωτάτοις πατράσιν. (Είδος λογικής η συνυφαίνεται μεταφυσική και δογματική)  (συγγραφέας)
 14. α) Νικηφόρου του Βλεμμίδου λογικής. β) Εις άπασαν την του Αριστοτέλους λογικήν μέθοδον προδιοίκησις, ήτοι εισαγωγή, συντεθείσα παρά Γεωργίου ιερέως του Σουγδουρή, του εξ Ιωαννίνων.  (συγγραφέας)
 15. Γ. Σουγδουρή, Προδιοίκησις εις την Λογικήν του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 16. Γεωργίου Σουγδουρή, Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή …  (συγγραφέας)
 17. Γεωργίου Σουγδουρή, Εισαγωγή εις την Αριστοτέλους Λογική.  (συγγραφέας)
 18. Γεωργίου Σουγδουρή, Εισαγωγή εις την Αριστοτέλους Λογικήν.  (συγγραφέας)
 19. Εις άπασαν την λογικήν μέθοδον του Αριστοτέλους προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή Γεωργίου Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων. Τι εστί λογική και περί των τριών του νοός ενεργειών  (συγγραφέας)
 20. Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή  (συγγραφέας)
 21. Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή συντεθείσα παρά Γεωργίου ιερέως του Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων  (συγγραφέας)
 22. Είς άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις ήτοι Εισαγωγή συντεθείσα παρά Γεωργίου ιερέως του Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων.  (γραφέας)
 23. Είς άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις ήτοι Εισαγωγή συντεθείσα παρά Γεωργίου ιερέως του Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων.  (συγγραφέας)
 24. Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή, Γεωργίου Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων  (συγγραφέας)
 25. Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις, ήτοι εισαγωγή  (συγγραφέας)
 26. Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον, προδιοίκησις, ήτοι εισαγωγή  (συγγραφέας)
 27. Εις τα του φιλοσόφου περί γενέσεως και φθοράς διάλεξις  (γραφέας)
 28. Εις τα του φιλοσόφου περί γενέσεως και φθοράς διάλεξις  (συγγραφέας)
 29. Εισαγωγή Λογική  (συγγραφέας)
 30. Εισαγωγή λογικής συντεθείσα παρά του ελλογιμωτάτου και αρίστου κυρίου κυρίου Σουγδουρή, του εξ Ιωαννίνων  (συγγραφέας)
 31. Του λογιωτάτου κυρίου Σουγδουρή τον επί σοφία μέγιστον εσχηκότος όνομα εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις, ήτοι εισαγωγή  (συγγραφέας)
 32. Του Λογιωτάτου κυρίου Σουγδουρή του επί σοφία μέγα εσχηκότος όνομα, εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις, ήτοι εισαγωγή  (συγγραφέας)
 33. Του Λογιωτάτου Κυρίου Σουγδουρή του επί σοφία μέγιστον εσχηκότος όνομα εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή. Τι εστί λογική και περί των τριών του νοός ενεργειών.  (συγγραφέας)

Περιηγήσεις
(1640 - 1670)   Ιωάννινα, Ήπειρος :   Γέννηση. Εγκύκλιες σπουδές
(1670 - 1680)   Βενετία, Ιταλία :   Σπουδές. Συγγραφική δραστηριότητα. Εκδοτική δραστηριότητα
(1679 - 1680)   Πάντοβα, Ιταλία :   Σπουδές
(1680 - 1681)   Βενετία, Ιταλία :   Σπουδές. Πολιτική δραστηριότητα
(1682 - 1725)   Ιωάννινα, Ήπειρος :   Δάσκαλος (σχολάρχης της σχολής Γκιούνμα). Συγγραφική δραστηριότητα
(1683 - 1715) - διδάσκαλος στη σχολή Σχολή Γκούμα, Μεγάλη και Πρώτη Σχολή, Μπαλαναία Σχολή {1}, Αρχιγυμνάσιο {2}