Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος ΤΜΔ´-ΤΝΗ´, Θεοφίλου Κορυδαλέως: α) ΤΜΔ´ = υπομνήματα εις την Περί ουρανού πραγματείαν του Αριστοτέλους. β) ΤΜΕ´-ΤΜΖ´ = Περί ψυχής. γ) ΤΜΗ´-ΤΝΑ´ = Περί φυσικής ακροάσεως. δ) ΤΝΒ´ = σχολαστικαί παρασημειώσεις εις τα Μετά τα φυσικά. [σ´αυτό βρέθηκε και: Του Μιχαήλ Εφεσιού (Ψελλού) σχόλια εις τα Μετά τα φυσικά]. ε) ΤΝΓ´-ΤΝΕ´ = έκθεσις της Συλλογιστικής Πραγματείας. στ) ΤΝΣΤ´ = επιτομή της Λογικής. ζ) ΤΝΖ´ = Ρητορική. η) ΤΝΗ´ = Έκθεσις περί επιστολικών τύπων.

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 1650 - 1750

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Αριστοτέλης, Περί Ουρανού. Αριστοτέλης, Περί Ψυχής. Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως. Αριστοτέλης, Μεταφυσική. Αριστοτέλης, Λογική

Διαστάσεις

Αρίθμηση σελίδων φ. 4. 390

Σχόλια Τέλος ιζ´-αρχές ιη´ αι.

Θεματική κατηγορία Αστρονομία   Λογική   Μεταφυσική   Φυσική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Πάτμος. Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.   Κατάλογος:  Ιωάννου Σακκελίωνος, Πατμιακή βιβλιοθήκη. Αθήνα. Μέρος Β´. Τεύχη χάρτινα. Ένδειξη:  ΤΜΔ´-344 έως και ΤΝΗ´-358

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα