Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος 1) Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Σύνοψις γεωγραφίας. 7) Ιατρικά. 38) Λογική. 42) Περί κύκλων σελήνης, ηλίου και περί Πάσχα σημείωση. 44) Ιατροσόφιον, Μελετίου του σοφού ιατρού.

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 1501 - 1800

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές

Διαστάσεις 22x26

Αρίθμηση σελίδων φφ. 152-155, στ 20-35: 1) φφ. 8-21, 7) φ. 31ν, 38) φφ. 129-130ν, 42) φ. 159, 44) φφ. 175-187, 191, 188-209

Σχόλια

Θεματική κατηγορία Αστρονομία   Γεωγραφία   Ιατρική   Λογική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Μουσείο Μπενάκη.   Κατάλογος:  Λάππα-Ζίζηκα Ευρυδίκη, Κατάλογος Ελληνικών χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη 10ος-16ος αι. Αθήνα 1991. Ένδειξη:  93 (ΤΑ 250)

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα