Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος 1) Tου σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως σχολαστικαί παρασημειώσεις εις το μείζον α´ των μετά τα φυσικά Αριστοτέλους (βιβλίον τέταρτον). 2) Του σοφωτάτου Μιχαήλ Εφεσίου του Ψελλού σχόλια εις τα μετά τα φυσικά Αριστοτέλους αρχομένων των σχολίων από το πέμπτον.

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 1734

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Αριστοτέλης, Μεταφυσική. Μιχαήλ Ψελλός

Διαστάσεις 24x17

Αρίθμηση σελίδων φ. 371

Σχόλια

Θεματική κατηγορία Μεταφυσική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Άγιον Όρος. Μονή Μεγίστης Λαύρας.   Κατάλογος:  Κατάλογος των Κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας (της εν Αγίω Όρει) του Σωφρ. Ευστρατιάδου, Paris 1925, τεύχος Β´ και Γ´. Ένδειξη:  1375-Κ88

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα