Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος 1) Του σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την Περί ουρανού πραγματείαν. 2) Θεοφίλου Κορυδαλέως Έκθεσις κατ´ επιτομήν της λογικής πραγματείας. 3) Είς άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή συντεθείσα παρά Γεωργίου ιερέως Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων.

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 1731

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Αριστοτέλης, Περί Ουρανού. Αριστοτέλης, Λογική

Διαστάσεις 21x15

Αρίθμηση σελίδων φ. 364

Σχόλια

Θεματική κατηγορία Αστρονομία   Λογική   Φυσική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Άγιον Όρος. Μονή Μεγίστης Λαύρας.   Κατάλογος:  Κατάλογος των Κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας (της εν Αγίω Όρει) του Σωφρ. Ευστρατιάδου, Paris 1925, τεύχος Β´ και Γ´. Ένδειξη:  1349-Κ62

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα