Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος Κείμενα μαθηματικά και γεωγραφικά (Νικομάχου Γερασηνού, Θεοφίλου Κορυδαλέως, Μάρκου Εφέσσου)

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 1670 - 1700

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Νικόμαχος Γερασηνός

Διαστάσεις 21,5x16

Αρίθμηση σελίδων φφ. 146

Σχόλια Τέλη 17ου αι. Ακέφαλο, κολοβό. Τα χφφ φωτογραφήθηκαν το Μάϊο 1976 για το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μ.Ι.Ε.Τ (Μικροφωτογράφηση Λ. Ανανιάδη).

Θεματική κατηγορία Γεωγραφία   Μαθηματικά  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Τύρναβος. Δημοτική Βιβλιοθήκη.   Κατάλογος:  Λίνου Πολίτη, Συνοπτική Αναγραφή χειρογράφων Ελληνικών Συλλογών, "Ελληνικά" περιοδικόν σύγγραμμα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Παράρτημα. Θεσ/νίκη 1976. Ένδειξη:  17

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα