Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος Νικ. Βλεμμύδου, Επιτομή Λογικής. Θ. Κορυδαλέως, Επιστολικοί τύποι "Σημειώσεις τινες περί έτους, μηνών ... υπό Σεβαστού ιερέως και οικονόμου Καστορίας ερανισθείσαι αυτοσχεδίως και προστεθείσαι"

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 1768

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Νικηφόρος Βλεμμίδης, Επιτομή Λογικής.

Διαστάσεις 20,2x13,9

Αρίθμηση σελίδων σσ. 271

Σχόλια Σημείωση στο τέλος της Λογικής: "Τέλος Λογικής Βλεμμύδου φιλοσόφου ... Εγράφη δε παρά Μητροφάνους αναξίου ιερομονάχου μαίμονος όντος του αγίου τζίας (;) κυρίου Νικοδήμου του εξ Άνδρου". Σημείωση στο τέλος των Σημειώσεων τινών περί έτους: Από δε της του Χριστού γεννήσεως άρχεται το χρυσούν και σωτήριον έως του νυν αψξη΄.

Θεματική κατηγορία Αστρονομία   Λογική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Βιβλιοθήκη της Μητροπόλεως Σάμου. Βαθύ Σάμου   Κατάλογος:  Οδ. Λαμψίδη, "Τα εν Σάμω χειρόγραφα", Αρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου (τετραμηνιαία Νομοκανονική Επιθεώρησις), έτος ιε΄, τευχ. 1ον, Αθήναι 1960, σσ. 39-48. Ένδειξη:  16. Κώδιξ Χ

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

Σχέσεις με άλλους λογίους
Μητροφάνης (γραφέας)