Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος Εξήγησις εις τα μετά τα φυσικά του σοφωτάτου Κορυδαλέως

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 1694

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Αριστοτέλης, Μεταφυσική

Διαστάσεις 34,5x23

Αρίθμηση σελίδων

Σχόλια Εγράφη δε υπό Κοσμά ιερομονάχου του Σιναϊτου εν τη οικία του ευγενεστάτου και μεγαλοπρεπεστάτου άρχοντος κυρίου Λασκαράκη του Ρωσσέτου. Δώη αυτό ο Κύριος παν αγαθόν και σωτήριον

Θεματική κατηγορία Μεταφυσική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά   Κατάλογος:  Catalogus Codicum manuscriptorum graecorum qui in Monastero Sanctae Catharinae in monte Sina asservantur - V. Beneyevic, Petropoli 1911 Ένδειξη:  536 (1632)

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

Σχέσεις με άλλους λογίους
Κοσμάς Σιναϊτης (γραφέας)