Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος Του σοφωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 18/5/1746

Τόπος συγγραφής Βουκουρέστι ,  άγνωστη

Αναφορές Αριστοτέλης, Περί Ουρανού

Διαστάσεις 23x17

Αρίθμηση σελίδων σελ. 216

Σχόλια Και τόδε συν τοις άλλοις Παρθενίου ιερομονάχου Σουμελιώτου τραπεζουντίου του Μεταξοπούλου αψξη. - Εν έτει αψμε (1745) Νοεμβρίου κστ´ (26) ηρξάμην κύτης της βίβλου εκ των του Ηλιάδου Μανασσή. -Επεραιώθη δε μαθήσει εν έτει σωτηρίω αψμς κατά την κ´ του ιουνίου μηνός εν Βουκουρεστίω, κτήμα και πόνος εμού Διαμάντου Πεταλά του (και Βρούλλου) εκ Τυρνάβου της Λαρίσσης.

Θεματική κατηγορία Αστρονομία  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας   Κατάλογος:  Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909. Ένδειξη:  778 (435)

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

Σχέσεις με άλλους λογίους
Πεταλάς Διαμαντής (γραφέας)