Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Φατζέας Γεώργιος

Τόπος γέννησης Κύθηρα, Επτάνησα

Χρονολογία γέννησης 1721 - 1723 (περίπου 1722)

Τόπος θανάτου Βενετία, Ιταλία

Χρονολογία θανάτου 1768

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα

Περιηγήσεις
(1710 - 1720)   Κύθηρα, Επτάνησα :   Γέννηση. Εγκύκλιες σπουδές