Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Σχολή Ιωάννου Ν. Ντέκα

Ιδρυτής Ιωάννης Ν Ντέκας.

Τόπος ίδρυσης Αθήνα, Στερεά

Χρονολογία ίδρυσης 1750

Σχόλια 1. Για την Χρονολογία Ίδρυσης βλέπε: [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 241,252] 2. Το Δεκέμβριο του 1807 εξεδώθη σιγγίλιο από τον Γεώργιο Ε' περί ανασύστασης της σχολής Ντέκα [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 242], [Γ.Π.Αγγελοπούλου, πατριάρχης Γρηγόριος Ε', τομ.Β' σ. 488],[Φιλαδελφέας στη "Χρυσσαλλίδα",σ. 49 εξ,313]

Ελεύθερο πεδίο

Σχέσεις με λόγιους
 1. (άγνωστη - άγνωστη):  Κουβελάνος Σαμουήλ (μαθητής)
 2. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 241]
 3. (άγνωστη - άγνωστη):  Γρηγόριος (διδάσκαλος)
 4. - διάκονος, προσωρινός διδάσκαλος [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 241]
 5. (άγνωστη - άγνωστη):  Νεκτάριος (διδάσκαλος)
 6. - μοναχός, προσωρινός διδάσκαλος [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 241]
 7. (άγνωστη - άγνωστη):  Αθανάσιος Κύπριος (διδάσκαλος)
 8. - γραμματεύς του μητροπολίτη.
 9. (άγνωστη - άγνωστη):  Βενιζέλος Ιωάννης (διδάσκαλος)
 10. - μέχρι τον θάνατο του.
 11. (άγνωστη - 1810):  Τατλίκαρης Ιωάννης εκ Ραιδεστού Θράκης (διδάσκαλος)
 12. - (ίσως) πριν το 1810 [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 242].
 13. (άγνωστη - άγνωστη):  Τατλίκαρης Ιωάννης (διδάσκαλος)
 14. (άγνωστη - άγνωστη):  Μασών Μιχαήλ (διδάσκαλος)
 15. (άγνωστη - άγνωστη):  Δαμασκηνός Πετράκης (διδάσκαλος)
 16. (άγνωστη - άγνωστη):  Στάμος Παπασεραφειμ (διδάσκαλος)
 17. - με μισθό 1000 τάληρα ετησίως, δίδασκε και φιλοσοφία.
 18. (1750 - άγνωστη):  Ιωάννης Ν Ντέκας. (ιδρυτής)
 19. (1750 - 1765):  Ρούφος Βησσαρίων (διδάσκαλος)
 20. (1767 - 1774):  Μπαρμπάνος Σωφρόνιος (διδάσκαλος)
 21. - ιεροδιάκονος (+17551776), παραιτήθηκε λόγω προστριβών,[Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 242],[Δ.Γ.Καμπούρογλου, ιστορία των Αθηναίων,τομ.2 και Μνημεία της ιστορίας των Αθηνών, τομ.3],[Θ.Ν.Φιλαδελφέως, ιστορία των Αθηνών,1907,τομ.Β',σ.234-235].
 22. (1810 - 1812):  Παλαμάς Ιωάννης (διδάσκαλος)
 23. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 242-243],από το 1812 σύμφωνα με τον Καμπούρογλου στον ["Αναδρομάρη της Αττικής",Αθ.1920,σ.35] και 1817-1821.
 24. (1813 - άγνωστη):  Διονύσιος Πύρρος (διδάσκαλος)
 25. - Πούρος ο Θεσσαλός

Περίοδοι λειτουργίας
 1. 1750 - άγνωστη :  Αθήνα, Στερεά
  Αριθμός μαθητών: 
  Κτήρια: 
  Οικονομικά:  Ο Ιωάννης Ντέκας ιδρύοντας την σχολή, μαζί με τη βιβλιοθήκη, κληροδότησε και ένα ικανό κεφάλαιο, από το οποίο θα πληρωνόταν οι διδάσκαλοι με 200 δουκάτα ετησίως, καθώς και 12 μαθητές με 25 δουκάτα [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 241,252] Με την κατάληψη της Βενετίας από τον Ναπολέοντα (1797) η σχολή αντιμετώπισε σημαντικό οικονομικό πρόβλημα και ο τότε διδάσκαλος Ι.Βενιζέλος απευθύνθηκε στον πατριάρχη Ιεροσολύμων Άνθιμο (20\7\1798),από τον οποίο δέκτηκε οικονομική βοήθεια [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 242] Το 1806 επίκουρος της σχολής έγινε ο Διονύσιος Πετράκης, ηγούμενος της φερωνίμου σχολής [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 242]. Το 1813 ιδρύθηκε η Φιλόμουσος Εταιρία, η οποία έθεσε υπό την προστασία της τη σχολή [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 243].
  Πρόγραμμα σπουδών: 
  Σχόλια:  Ησχολή διατηρείται μέχρι την επανάσταση του 1821.