Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος Του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως του Αθηναίου εις τα περί ψυχής του Αριστοτέλους βιβλία. Υπομνήματα. Προλεγόμενα εν τω περί ψυχής βιβλίω α (ω)

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 13/7/1721

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Αριστοτέλης, Περί Ψυχής. Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως

Διαστάσεις 28x19

Αρίθμηση σελίδων φφ. 254 (τα 37 είναι άγραφα)

Σχόλια Τεύχος εκ διαφόρων ελλιπών τετραδίων συνιστάμενον εξ ων τινά διαλαμβάνουσι περί των φυσικών του Αριστοτέλους. Το έργο του τίτλου είναι το 8. Σημείωση στο περιθώριο του 1ου φύλλου: "Εν έτει καθ΄ό γέγραπται αψκα΄. Αυγ. 21 παρά Κωνσταντίνου μαθητού του σοφωτάτου κυρίου Θεοδώρου του Δακίου βασιλικού διδασκάλου χρηματίσαντος."

Θεματική κατηγορία Δεν υπάρχουν εγγραφές

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη. Ιεροσόλυμα   Κατάλογος:  Κλέοπα Κοικυλίδου, Κατάλοιπα χειρογράφων Ιεροσολυμιτικής Βιβλιοθήκης, εν Ιεροσολύμοις 1899 Ένδειξη:  45

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

Σχέσεις με άλλους λογίους
Κωνσταντίνος (γραφέας)