Σύνθετη Αναζήτηση Κειμένων

Το ΚΑΤΟΠΤΡΟ παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να εισάγουν σύνθετα κριτήρια αναζήτησης για τα Κείμενα με βάση τα επί μέρους πεδία. Ακολουθούν απλές οδηγίες χρήσης:
  • Επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να λάβουν μέρος στα κριτήρια αναζήτησης.
  • Σε κάποια πεδία εμφανίζεται το σύμβολο με το οποίο μπορείτε να εισάγετε επιπλέον κριτήρια (μέχρι τρία).
  • Στα πεδία με πολλαπλές επιλογές μπορείτε να επιλέξετε τη συμμετοχή όλων των κριτηρίων στην αναζήτηση, ή κάποιων από αυτά.
  • Στα πεδία που επιτρέπουν πολλαπλές επιλογές μπορείτε να αφαιρέσετε μόνο το τελευταίο από τα κριτήρια χρησιμοποιώντας το σύμβολο .
Τίτλος
Είδος
Συγγραφέας
Τόπος/Περιοχή συγγραφής
Χρονολογία συγγραφής
Θεματική ενότητα
Σχέση με κείμενα
Σχέση με λόγιους
Σχέση με βιβλιοθήκες/καταλόγους

 αποτελέσματα ανά σελίδα