Ανάγνωση Κειμένου

Δημιουργία PDF αρχείου από το κείμενο


Περιεχόμενα
Επιτομή Aστρονομίας, τόμος Α´
Εξώφυλλο
Γκραβούρα
Προμετωπίδα
Αφιέρωση
Προοίμιον του Συγγραφέως
Χρονολόγια. Περί των ενδοξοτάτων είκοσι αστρονόμων
Ο μεταφραστής εις τους αναγινώσκοντας
Πίναξ των εν τω Α´. Τόμω περιεχομένων
Επιγράμματα
Προς τους Συνδρομητάς
Επίγραμμα
Βιβλίον Πρώτον
Βιβλίον Δεύτερον
Βιβλίον Τρίτον
Βιβλίον Τέταρτον
Παροράματα
Πίνακες