Προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στη βάση Westlaw

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας

Σας ενημερώνουμε ότι παρατηρείται προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στη βάση Westlaw λόγω αλλαγών που σχετίζονται με τη συνδρομή σε αυτή. Ο εκδότης έχει ενημερωθεί σχετικά και αναμένουμε την επίλυση του προβλήματος.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση μετά την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.