Θεματική Πύλη Κοινωνικών Επιστημών

Σκοπός της Θεματικής Πύλης Κοινωνικών Επιστημών είναι η συγκέντρωση υλικού που σχετίζεται με την ελληνική πραγματικότητα, η υποστήριξη ιδιαίτερων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από τα διάφορα Τμήματα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η συνεργασία με άλλα Ιδρύματα και Οργανισμούς για την πληρέστερη κάλυψη συγκεκριμένων επιστημονικών περιοχών.

Η Θεματική Πύλη Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνει:

  • Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και δραστηριότητες των Τμημάτων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
  • Συνέδρια, Ημερίδες, εκδηλώσεις κ.ά.
  • Καταλόγους και links (διασυνδέσεις) με σχετικές Βιβλιοθήκες, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
  • Εξειδικευμένες θεματικές Βιβλιογραφίες και άλλες υπηρεσίες που αφορούν σε αντικείμενα των Κοινωνικών Επιστημών, κυρίως στην Ελλάδα 
  • Εργαλείο αναζήτησης για συνολική έρευνα του περιεχομένου της Πύλης

Τον σχεδιασμό, την οργάνωση των πληροφοριών και τον εμπλουτισμό της Πύλης ανέλαβε η Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, με τη συνδρομή του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών και σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΤΕΙ Αθήνας.

Τα συστήματα αναπτύχθηκαν και λειτουργούν αξιοποιώντας ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα (Free / Open Source Software). Η υλοποίηση έγινε από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ. Η διαχείριση, η υποστήριξη και η συντήρηση των συστημάτων πραγματοποιούνται από την ομάδα του ΥΚΒ.

Συνδεθείτε στη «Θεματική Πύλη Κοινωνικών Επιστημών»