«ΕΥΡΥΠΥΛΗ»: Θεματική Πύλη για την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα

Σκοπός της «ΕΥΡΥΠΥΛΗΣ» είναι να παρέχει μέσω του παγκόσμιου ιστού επιστημονική ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με δραστηριότητες που αφορούν στις αρχαιογνωστικές επιστήμες, με έμφαση στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Πανεπιστημίων. Η αρχαία ελληνική και λατινική φιλολογία και γλώσσα, η αρχαιολογία, η ιστορία, η φιλοσοφία, το θέατρο, η μουσική, η θρησκεία και καθετί που είναι δυνατόν να θεωρηθεί σχετικό αποτελούν το αντικείμενο αυτής της προσπάθειας. Επιμέρους στόχος είναι να προτείνει ελληνόγλωσσους δικτυακούς τόπους χρήσιμους για την αρχαιογνωστική εκπαίδευση και έρευνα μέσω επιλεγμένων συνδέσμων, οι οποίοι περιγράφονται και αξιολογούνται με επιστημονικά κριτήρια.

Η «ΕΥΡΥΠΥΛΗ» περιλαμβάνει:

  • Ειδήσεις, ανακοινώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλα κείμενα με αρχαιογνωστικό χαρακτήρα
  • Ημερολόγιο εκδηλώσεων
  • Κατάλογο συνδέσμων με επιλεγμένες διαδικτυακές πηγές οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο σε διάφορες πολιτιστικές εκφράσεις τους 
  • Εργαλείο αναζήτησης για συνολική και επιμέρους έρευνα του περιεχομένου της Πύλης

Τον σχεδιασμό, την οργάνωση των πληροφοριών και τον εμπλουτισμό της Πύλης ανέλαβε το Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας (του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας), με τη συνδρομή του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών.

Τα συστήματα αναπτύχθηκαν και λειτουργούν αξιοποιώντας ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα (Free / Open Source Software). Η υλοποίηση έγινε από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ. Η διαχείριση, η υποστήριξη και η συντήρηση των συστημάτων πραγματοποιούνται από την ομάδα του ΥΚΒ.

Συνδεθείτε στην ΕΥΡΥΠΥΛΗ