Περιοδικά (Ηλεκτρονικά και Έντυπα)

Κατάλογος Συνδρομών του ΕΚΠΑ σε Περιοδικές Εκδόσεις

Πλήρης Κατάλογος Συνδρομών του ΕΚΠΑ σε Περιοδικές Εκδόσεις:

  • Παρέχονται πληροφορίες για το σύνολο των περιοδικών εκδόσεων, έντυπων ή ηλεκτρονικών, στις οποίες έχει ή είχε συνδρομή το ΕΚΠΑ (τίτλοι, έτη συνδρομής, τόμοι, τεύχη κ.ά.). Πολλά από τα τεύχη των περιοδικών προσφέρονται και σε ηλεκτρονική μορφή (όπου είναι γνωστό, παρέχεται ο σχετικός σύνδεσμος).
  • Δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των περιοδικών, είτε αλφαβητικά είτε με βάση τη βιβλιοθήκη που ενδιαφέρει.
  • Παρέχεται, επιπλέον, η δυνατότητα αναζήτησης στον κατάλογο. Συνιστάται η αναζήτηση να γίνεται με πεζά γράμματα και χωρίς τόνους. Προτείνεται, επίσης, η χρήση του χαρακτήρα *, αντί για ολόκληρες λέξεις. Π.χ. με τον όρο βιβλ* αναζητούνται και ανακτώνται όλοι οι τίτλοι που αρχίζουν από τους συγκεκριμένους χαρακτήρες (βιβλίο, βιβλιοθήκη κ.ά.). 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

  

Ηλεκτρονικά Περιοδικά HEAL-Link (συνδρομές)

Το ΕΚΠΑ παρέχει, μέσω του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερους από 10.000 τίτλους περιοδικών με ευρεία θεματική κάλυψη. Συγκεκριμένα:

Υπηρεσία αναζήτησης τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (μέσω του Summon)

Πρόκειται για μια υπηρεσία πλοήγησης  (αλφαβητικού τύπου Α-Ζ) και αναζήτησης σε επίπεδο τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (βιβλίων και περιοδικών) μέσω της πλατφόρμας Summon, σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις και τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε βιβλιογραφικές βάσεις, σε συλλογές ή μεμονωμένα, τα οποία έχουν οριστεί σαν πηγές αναζήτησης στην υπηρεσία Summon του οίκου ProQuest, και στις οποίες έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ είτε απ'ευθείας ή μέσω ΣΕΑΒ/HEAL-Link.

  • Η αναζήτηση τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί  βάσει λέξεων που περιλαμβάνονται στον τίτλο, θέματος ή ISSN.
  • Επιπλέον προσφέρεται και αναζήτηση με όρους εντός του περιεχομένων συγκεκριμένου τίτλου που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα. 

Μεταβείτε στην υπηρεσία αναζήτησης τίτλων A-Z

  

Υπηρεσία Publication Finder (μέσω του EBSCOhost)

Πρόκειται για μια υπηρεσία πλοήγησης  (αλφαβητικού τύπου Α-Ζ) και αναζήτησης σε επίπεδο τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (βιβλίων και περιοδικών) μέσω της πλατφόρμας EBSCOhost, σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις και τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε βιβλιογραφικές βάσεις, σε συλλογές ή μεμονωμένα, που είτε ανήκουν στον οίκο EBSCO ή έχουν οριστεί σαν πηγές αναζήτησης στην υπηρεσία EBSCO Discovery Service (EDS), και στις οποίες έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ είτε απ'ευθείας ή μέσω ΣΕΑΒ/HEAL-Link.

  • Η αναζήτηση τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί  βάσει λέξεων που περιλαμβάνονται στον τίτλο, θέματος ή ISSN.

 

Μεταβείτε στην υπηρεσία Publication Finder